nissintech
DANH SÁCH CHUYÊN MỤCclose chuyen muc

Hóa chất cơ bản cho các ngành công nghiệp

Thứ Năm, 15/03/2012 - 14:19
 

CÔNG TY CP HÓA CHẤT CÔNG NGHỆ MỚI VIỆT NAM - VIETNAM CHEMICAL NEW TECHNOLOGY.,JSC
Địa chỉ:Số 1, 76/7 tập thể quân đội, Phố An Dương, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội; web: www.Vietnamchemtech.com.vn
Tel: 04.38645883/37194246; Fax:/04.3664662504.37194246; Email: vcnt.jsc@fpt.vn; MST: 0101649979
Tài khoản: 15010000026780, tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, CN Bắc Hà Nội
DANH MỤC HÀNG HÓA CÔNG NGHIỆP
Tên Tiếng Anh Tên Tiếng Việt Công thức SX-CL-ĐG  Ưng dụng 
         
(POE)Sorbitan mono oleate Tween 80   Sing-DD-20kg  
AcesufarmK Đường ngọt cao cấp   TQ-TP-1kg  
AcesufarmK Đường ngọt cao cấp   EU-TP-1kg  
Acetic acid Axit axêtic CH3COOH ĐL-99%-30kg  
Acetic acid Axit axêtic CH3COOH Anh-99%-30kg  
Acetone Axeton CH3COCH3 Sing-99%-160kg  
Aerosil Aerosil   Đức-CN-10kg  
Aga-Aga Aga-Aga   VN-TP-10kg  
Aluminium oxide Nhôm oxit Al2O3 Đức-CN-25kg  
Aluminium sulfate octadecahydrate Nhôm sunphát tinh thể Al2(SO4)3.18H2O TQ-CN-25kg  
Ammonium chlorite Amoni clorua NH4Cl TQ-CN-25kg  
Ammonium hydroxide Amoni hydroxit NH4OH VN-CN-200kg  
Ammonium persulphate Amonipesunphat (NH4)2S2O8 TQ-CN-25kg  
Amonium aluminium sulphate Phèn kép Amoni (NH4)Al(SO4)2 VN-CN-20kg  
Amonium bifloride Amoni biflorua NH4HF2 TQ-CN-25kg  
Amonium sulfate Amoni sunphát (NH4)2SO4 TQ-CN-50kg  
Arsanilic acid A.Arsanilic   TQ-CN-25kg  
Ascorbic acid VitaminC C6H8O6 TQ-DD-25kg  
Aspartam Đường ngọt cao cấp   TQ-TP-1kg  
Barium cacbonate Bari cacbonat BaCO3 TQ-CN-25kg  
Barium chlorite Bari clorua BaCl2 TQ-CN-25kg  
Barium sulphate Bari sunphat BaSO4 TQ-CN-25kg  
Beeswax     Mỹ-DD-25kg  
Benzoic acid axit Benzoic C6H6COOH Mỹ-CN-25kg  
Benzyl ancol Benzyl ancol C6H5CH3OH Đức-P-210kg  
Boric acid Axit boric H3BO3 Nga-CN-25kg  
Burst 100(Dimetyl polysiloxan) Khử bọt   TS-CN-120kg  
Butanol(n) n-Butanol C4H9OH Malai-CN-167kg  
Butanox Đóng rắn Polyeste k no 220kg ĐL-CN-5kg  
Buthyl hydroxyl toluen BHT   TBN-TP-25kg  
Buthylcelosolve Butylselosolve   Đức-CN-190kg  
CAB Cocamindopropylen Betain CAB TL-DD-200kg  
Calcium cacbonate Canxi Cacbonate CaCO3 VN->98%-25kg  
Calcium chlorite dihydrate Canxi clorua CaCl2.2H2O TQ-TP-25kg  
Calcium chlorite dihydrate Canxi clorua CaCl2.2H2O Nhật-TP-25kg  
Calcium gluconate     TQ-DD-25kg  
Calcium hydroxide Canxi hydroxit Ca(OH)2 VN-CN-25kg  
Calcium hypochlorite Clorua vôi (Clorin) Ca(OCl)2 Nhật-70%-45kg  
Calcium hypochlorite Clorua vôi (Clorin) Ca(OCl)2 Ấn độ-70%-45kg  
Calcium hypochlorite Clorua vôi (Clorin) Ca(OCl)2 TQ-70%-50kg  
Calcium hypochlorite Clorua vôi (Clorin) Ca(OCl)2 Inđô-65%-15kg  
Calcium hypochlorite Clorua vôi (Clorin) Ca(OCl)2 TQ-65%-15kg  
Calcium nitracte Canxi nitrat Ca(NO3)2 Ấn độ-CN-25kg  
Calcium phosphat dibasic DCP Ca2HPO4 TQ-DD-40kg  
Calcium sulfate Canxi sunphát CaSO4 Úc-TP-25kg  
Calcium Tri photphate  Tricanxi photphat Ca3(PO4)2 VN-TP-25kg  
Carbon active granular Than hoạt tính C TQ-CN-25kg  
Carbon active granular Than hoạt tính C Trà Bắc-CN-25kg  
Carbon active granular Than hoạt tính C VN-CN-25kg  
Carbon active granular Than hoạt tính (Norit) C Hlan-CN-12.5kg  
Carbon active powder Than hoạt tính bột C Trà bắc-CN-20kg  
Carbon active powder Than hoạt tính bột C TQ(HBắc)-CN-25kg  
Carbon black N330 Than đen N330 C TQ-CN-25kg  
Caustic soda fleck 99% Natri hydroxit NaOH TQ-99%-25kg  
Caustic soda pirl 99% Natri hydroxit hạt NaOH Tlan-99%-25kg  
Caustic soda pirl 99% Natri hydroxit hạt NaOH TQ-99%-25kg  
CDE Chất tạo bọt CDE TL-DD-200kg  
Cetyl ancohol Xetyl ancol   Sing-DD-20kg  
Chloramin B Cloramin B   Séc-DD-35kg  
Chromium acid Axit crômic CrO3 Nga-CN-50kg  
Chromium oxide Oxit crom Cr2O3 Nga-CN-25kg  
Citric acid anhydrous Axit chanh khan C6H8O7 TQ-DD-25kg  
Citric acid monohydrate Axit chanh tinh thể C6H8O7.H2O TQ-DD-25kg  
Cobalt sulfat Coban sunphát CoSO4 Plan-98%-25kg  
CtaxN9 Nonylphenolethoxylate9   Malai-CN-225kg  
Cumarine Cumarin   Pháp-TP-25kg  
Cupric sulfate pentahydrate Đồng sunphat tinh thể CuSO4.5H2O Đloan-99%-25kg  
Cupruos cyanide Đồng xyanua CuCN HQ-CN-15kg  
Cyclohexanon Dầu ông già   Đức-CN-190kg  
Dichloro methane Metylen clorua CH2Cl2 Nga-CN-270kg  
Dimethylformamide DMF   Đức-CN-190kg  
Dimethylsunphoxite DMSO   TQ-DD-230kg  
EDTANa2 TrilonB C10H14N2Na2O8 Hàlan-CN-25kg  
EDTANa4   C10H12N2Na4O8 HQ-CN-25kg  
EDTANa4   C10H12N2Na4O8 HàLan-CN-20kg  
Ethanol 96% Cồn CN C2H5OH VN-96%-228L  
Ethylacetate Etyl axetat CH3COOC2H5 HQ-CN-180kg  
Ethylene glycol MEG   Malai-DD-210kg  
Feric chlorite Sắt III clorua FeCl3 TQ-CN-50kg  
Ferous sulfate heptahydrate Sắt II sunphát FeSO4.7H2O VN-CN-50kg  
Formaline Formol HCHO ĐL-CN-200kg  
Formic acid axit focmic HCOOH Đức-85%-35kg  
Gibberrylic acid GA3   TQ-CN-1kg  
Glicerin Glyxerin C3H8O3 Malai-DD-250kg  
Gum Arabic Gôm Arabic   Anh-TP-25kg  
Gum Arabic Gôm Arabic   Arập-TP-25kg  
HEC Hydroxyl Ethyl cellulo   HQ-TP-1kg  
Hydrazin hydrate 80% Hydrazin hydrat 80% NH2.NH2.OH Pháp-CN-200kg  
Hydrochloric acid Axit clohydric HCl VN-33%-30kg  
Hydrofloric acid Axit flohydric HF TQ-50%-25kg  
Hydrogen peroxide Oxi già H2O2 HQ-50%-30kg  
Hydroquinon     TQ-FT-25kg  
Indol acetic acid IBA   TQ-CN-1kg  
Iodine Iốt J2 Chilê-DD-20kg  
Kaliphotphat monobasic Kali photphat monobazic KH2PO4 TQ-98%-25kg  
Lactic acid Axit Lactic   TQ-DD-25kg  
Lactoza Lacto C12H22O11 Mü-DD-25kg  
Lead acetate trihydrate Chì axetat Pb(CH3COO)2.3H2O VN-CN-25kg  
Lead chromate Vàng thư PbCrO4 TQ-90%-25kg  
Lead monoxid Chì oxit vàng PbO TQ-CN-50kg  
Lead nitrate Chì nitrat Pb(NO3)2 VN-CN-25kg  
Lead oxit red Oxit chì đỏ Pb3O4 TQ-CN-25kg  
Lewatit M500 Anionit bazo mạnh   Đức-CN-25l  
Lewatit S100 Cationit axit mạnh   Đức-CN-25l  
Linner Alkyl sulphonate LAS   VN-CN-200kg  
Magnesium chlorite hexahydrate Magie clorua tinh thể MgCl2.6H2O TQ-96%-25kg  
Magnesium ingot Magie thỏi Mg TQ-CN-~7,5kg  
Magnesium sulphate heptahydrate Magie sunphat tinh thể MgSO4.7H2O VN-CN-50kg  
Malic acid Axit Malic   HQ-TP-25kg  
Manganesium dioxide Mangan oxit MnO2 VN-CN-50kg  
Manganesium sulphate heptahydrate Mangan sunphat tinh thể MnSO4.7H2O TQ-CN-25kg  
Menthol crystal Tinh thể bạc hà   Ấn độ-DD-25kg  
Mercurry Thuỷ ngân Hg Mỹ-CN-34,5kg  
Mercury oxid red Thủy ngân oxit đỏ HgO Nhật-CN-50kg  
Methanol Metanol CH3OH Malai-CN-163kg  
Methyl salixylate Metyl salixylat C8H8O3 TQ-DD-25kg  
Metol Metol ảnh C14H20N2SO6 Ấn độ-CN-25kg  
Monoethanolamine     Mobil-CN-210kg  
Monoethylene glycol MEG   NP-CN-230kg  
Naftyl acetic acid NAA   VN-CN-20kg  
n-Hexan n-Hexan C6H14 Sing-CN-138kg  
Nikel Chlorite Niken Clorua NiCl2 Anh-CN-25kg  
Nikel Chlorite Niken Clorua NiCl2 TQ-CN-25kg  
Nikel sulfate hexahydrate Niken sunphát tinh thể NiSO4.6H2O TQ-CN-25kg  
Nikel sulfate hexahydrate Niken sunphát tinh thể NiSO4.6H2O Anh-CN-25kg  
Nipazin Methyl paraben   Nhật-DD-25kg  
Nipazol Propyl paraben   Nhật-DD-25kg  
Nipazol Propyl paraben   Anh-DD-25kg  
Nitric acid Axit nitric HNO3 HQ-68%-35kg  
Oxalic acid Axit oxalic H2C2O4 TQ-CN-25kg  
PAC PAC-trắng   Ấn độ-29%-25kg  
PAC PAC-trắng   TQ-31%-25kg  
Paraffin 58-60 Parafin 58-60   TQ-CN-50kg  
Paraffin liquid Dầu parafin   HQ-DD-166kg  
PEG 400     Malai-DD-230kg  
Phosphoric acid H3PO4 H3PO4 TQ-85%-35kg  
Phosphoric acid H3PO4 H3PO4 VN-85%-35kg  
Poly aluminiumchlorite PAC   TQ-CN-25kg  
Polyethylene glycol 400 PEG400   Malai-DD-230kg  
Polyethyleneglycol 4000 PEG4000   Úc-TP-25kg  
Potasium cacbonate Kali cacbonat K2CO3 HQ-CN-25kg  
Potasium permanganate Thuốc tím KMnO4 TQ-DD-50kg  
Potassium aluminium  sulfate Phèn kép kali KAl(SO4)2 VN-CN-50kg  
Potassium bromate Kali bromat KBrO3 TQ-CN-50kg  
Potassium bromide kali bromua KBr TQ-CN-25kg  
Potassium chlorate Kali clorat KClO3 TQ-CN-25kg  
Potassium chlorite Kali clorua KCl VN-CN-25kg  
Potassium cyanide Kali xyanua KCN Mü-CN-50kg  
Potassium dichromate Kali bicromat K2Cr2O7 TQ-CN-50kg  
Potassium fericyanide Kali feryxyanua K3FeCN6 TQ-CN-25kg  
Potassium ferocyanide Kali feroxyanua K4FeCN6 TQ-CN-25kg  
Potassium hydroxide Kali hydroxit KOH Ấn độ-85%-25kg  
Potassium iodate Kali Iốtđát KIO3 Chilê-DD-25kg  
Potassium iodide kali iốtđua KI Chilê-DD-25kg  
Potassium nitrate Kali nitrat KNO3 TQ-CN-50kg  
Potassium nitrate Kali nitrat KNO4 Jocdani-CN-25kg  
Potassium sodium tactrate Muối Séc nhét KNaC4H4O6 TQ-CN-25kg  
Potassium sorbate Kali socbat   Nhật-TP-0,5kg  
Potassium sorbate Kali socbat   TQ-TP-0,5kg  
Propanol(iso) Izo propanol IPA NP-CN-163kg  
Propylen glycol Propylen glicon C3H8O2 Mỹ-DD-215kg  
Propylen glycol Propylen glicon C3H8O2 Mỹ-CN-215kg  
Propylen glycol Propylen glicon C3H8O2 HQ-CN-210kg  
Purolite A400 Anionit bazo mạnh   Anh-CN-25L  
PuroliteC100E Cationit axit mạnh   Anh-CN-25L  
PVA 205 Poly vinyl ancol 205   Nhật-CN-20kg  
Saccarin Đường saccarin   TQ-TP-25kg  
Silicagen Chất hút ẩm   TQ-CN-25kg  
Silicagen indicator Chất hút ẩm đổi mầu   Đức-CN-25kg  
Silver cyanide Bạc xyanua AgCN Đức-CN-1kg  
Sodium acetate trihydrate Natri axetat tinh thể NaCH3COO.3H2O VN-CN-50kg  
Sodium benzoate Natri benzoat C6H5COONa TQ-CN-25kg  
Sodium benzoate Natri benzoat C6H5COONa Mỹ-CN-25kg  
Sodium bicarbonate Natri bicacbonat NaHCO3 Úc-TP-25kg  
Sodium bicarbonate Natri bicacbonat NaHCO3 TQ-TP-25kg  
Sodium bromide Natri bromua NaBr TQ-CN-25kg  
Sodium carbonate Natri cacbonat Na2CO3 TQ-CN-50kg  
Sodium chlorite Natri clorua NaCl Tlan-CN-50kg  
Sodium chlorite Natri clorua NaCl Isarel-CN-25kg  
Sodium chlorite Natri clorua NaCl Ấn độ-CN-25kg  
Sodium citrate Natri xitrat Na3C6H5O7 TQ-DD-25kg  
Sodium cyanide Natri xyanua NaCN Nhật-CN-50kg  
Sodium cyanide Natri xyanua NaCN Ấn độ-CN-50kg  
Sodium cyanide Natri xyanua NaCN TQ-CN-50kg  
Sodium dichromate Natri dicromat Na2Cr2O7 TQ-CN-50kg  
Sodium hydrosulfite Tẩy đường Na2S2O4 TQ-CN-50kg  
Sodium hydroxide solution 25% Natri hydroxit NaOH VN-30%-30kg  
Sodium hydroxide solution 25% Natri hydroxit NaOH VN-25%-30kg  
Sodium hydroxide solution 50% Natri hydroxit NaOH VN-50%-30kg  
Sodium hypoclorit Javen NaOCl VN-CN-30L  
Sodium laurylethersulfate SLET   Inđô-CN-160kg  
Sodium laurylsulfate Natri Lauryl sunphat   Inđô-CN-20kg  
Sodium metabisulfit Natri metabisunfit Na2S2O5 Đức-CN-25kg  
Sodium metabisulfit Natri metabisunfit Na2S2O6 Thái lan-CN-25kg  
Sodium nitrate Natri nitrat NaNO3 TQ-CN-50kg  
Sodium nitrite Natri nitrit NaNO2 TQ-CN-25kg  
Sodium pesunphate Natri pesunphat Na2S2O8 TQ-CN-25kg  
Sodium phosphate tribazic Natri phốtphát tribazo Na3PO4 TQ-CN-25kg  
Sodium salicylate Natri salixylat C7H5NaO3 TQ-DD-25kg  
Sodium silicate solution Natri silicat Na2SiO3 VN-CN-300kg  
Sodium sulfate anhydruos Natri sunphát khan Na2SO4 TQ-CN-50kg  
Sodium sulfide Natri sunphua Na2S TQ-CN-25kg  
Sodium sulfite Natri sunphít Na2SO3 Thái lan-CN-25kg  
Sodium tetraborate pentahydrate Natri borat Na2B4O7.5H2O Mỹ-CN-25kg  
Sodium thiosulphate pentahydrate Natri thiosunphat Na2S2O3.5H2O VN-CN-25kg  
Sodium tripolyphosphat Natri tripolyphotphat Na5P3O10 Đức-TP-25kg  
Sodium tripolyphosphat Natri tripolyphotphat Na5P3O10 TQ-CN-25kg  
Sorbic acid axit Socbic C6H8O2 Nhật-TP-0,5kg  
Sorbitol solution 70% Sorbitol C6H14O6 Indo-TP-270kg  
Sorbtan mono oleate SPAN80   Sing-DD-18kg  
Sulfuaric acid axit sunphuaric H2SO4 VN-CN-40kg  
Sulphamic acid A.Sunphamic   Đài loan-CN-25kg  
Sulphua granular Lưu huỳnh bột S Sing-99%-50kg  
Sulphua granular Lưu huỳnh hạt S Mỹ-99%-50kg  
Sulphua powder Lưu huỳnh bột S HQ-CN-25kg  
Tanin Acid Tananh   TQ-CN-25kg  
Thioure Thioure (NH3)2CS TQ-CN-25kg  
Titan dioxit Titan oxit TiO2 Hquốc-CN-25kg  
Toluen Toluen C6H5CH3 Mobil,Sing-CN-179kg  
Trichlocyanuric acid powder TCCA bột   TQ-90%-25kg  
Trichlocyanuric acid tablet TCCA viên 200g   Hà lan-90%-25kg  
Trichlocyanuric acid tablet TCCA viên 200g   TQ-90%-50kg  
Trichlocyanuric acid tablet TCCA viên 20g   TQ-90%-25kg  
Trichloethylen TCE C2HCl3 Nhật-CN-300kg  
Trietholamine TEA   Malai-DD-250kg  
Trilite KC-8 Cationit axit mạnh   HQ-CN-25L  
UNIQUAT QAC80     Mỹ-80%-200kg  
Unsaturated polyester 2503 Poly ester không no2503   Inđô-CN-220kg  
Unsaturated polyester 2503 Poly este ko no   ĐL-CN-220kg  
Vichemfloc 62424 Chất trợ keo tụ anion TB   VCNT-10kg  
Vichemfloc 63020 Chất trợ keo tụ anion mạnh   VCNT-10kg  
Vichemfloc 70010 Chất trợ keo tụ không ion   VCNT-10kg  
Vichemfloc 82424 Chất trợ keo tụ cation yếu   VCNT-10kg  
Vichemfloc 84812 Chất trợ keo tụ cation TB   VCNT-10kg  
Vichemfloc 85610 Chất trợ keo tụ cation mạnh   VCNT-10kg  
VICHEMPAC-005 PAC bột trắng [Al2 (OH) nCL6-nx H2O] m; (1 ≤ n ≤ 5, m ≥ 10) TQ-31%-20kg  
Xylene Xylen C6H4(CH3)2 Mobil,Sing-CN-179kg  
Zinc chlorite Kẽm clorua ZnCl2 Đài loan-CN-25kg  
Zinc chromate Vàng chanh ZnCrO4 TQ-90%-25kg  
Zinc cyanide Kẽm xyanua Zn(CN)2 HQ-CN-10kg  
Zinc ingot Kẽm thỏi Zn HQ-CN-25kg  
Zinc oxide Kẽm oxit ZnO HQ-95%-20kg  
Zinc oxide Kẽm oxit ZnO TQ-99.5%-25kg  
Zinc oxide Kẽm oxit ZnO TQ-99,7%-25kg  
Zinc oxide Kẽm oxit ZnO TQ-99,7%-25kg  
Zinc plate Kẽm tiêu Zn TQ-CN-50kg  
Zinc sulfate hexahydrate Kẽm sunphát tinh thể ZnSO4.6H2O TQ-98%-25kg  
Vichemfloc 62414 Chất trợ keo tụ anion yếu   Nhật-CN-25kg  
         

Ngày đăng: 15/03/2012 14:19:41
Điện thoại: 0913208796
Tỉnh/TP: Hà Nội
Quận/Huyện: Hoàng Mai
Mã tin: 1391168
Người đăng: Ngô Xuân Trường
E-mail:vietnamchemtech@gmail.com
Lượt xem: 138
Để đăng tin lên mục SIÊU VIP soạn: VIP 1391168 gửi 8536(giá 5000đ/SMS) Huong dan dang tin VIP qua SMS Hướng dẫn
Để đăng tin lên mục tin VIP soạn: VIP 1391168 gửi 8336(giá 3000đ/SMS) Huong dan dang tin VIP qua SMS Hướng dẫn
Chia sẻ bài với bạn qua:   share google Google    share facebook Facebook    share twitter twitter

comments Thông tin phản hồi (0)


Off Telex VNI VIQR
Gửi tin nhắn tới: Ngô Xuân Trường
Off Telex VNI VIQROff Telex VNI VIQR

Tin đăng cùng hạng mục