mua-nha-thue-nha
DANH SÁCH CHUYÊN MỤCclose chuyen muc

Cửa cuốn cao cấp

Chủ Nhật, 08/07/2012 - 18:28
 

 

 COÂNG TY TNHH NGUYEÂN CAÙT TÖÔØNG

ÑC: 32 ÑÖÔØNG SOÁ 10, P.HIEÄP BÌNH CHAÙNH, Q.THUÛ ÑÖÙC, TP.HCM

XSX: 389/5 QUOÁC LOÄ 13, P. HIEÄP BÌNH PHÖÔÙC, Q.THUÛ ÑÖÙC, TP.HCM

ĐT: 0903.088.660 - FAX: 08.62833092

Mail: cuacuonnhom@gmail.com  - Web: www.cuacuonvn.com.vn

BAÛNG BAÙO GIAÙ
NGAØY 20/05/2012

CỬA CUỐN CAO CẤP NHÔM HAI LỚP CÔNG NGHỆ ĐỨC.

 

STT

Quy Caùch – Saûn Phaåm

Maõ SP

Bảo hành

Gía VNÑ/m2

 

DOØNG SAÛN PHAÅM TIEÂU CHUAÅN ALLUDOOR

01

Lá cửa đức nhôm 2 lớp (không ô thoáng) dày 0.8 ly, 6.0 kg/m2.

ALLU
KDT 044

3 năm

800.000 đồng

02

Lá cửa đức nhôm 2 lớp (không ô thoáng)  dày 0.85 ly, 6.5 kg/m2.

ALLU
KDT 075

3 năm

850.000 đồng

03

Lá cửa đức nhôm 2 lớp có ô thoáng ( 2 chân 1 vít) dày 1.0 ly, 9.0 kg/m2.

ALLU
 MS 5122

5 năm

1.050.000 đồng

04

Lá cửa đức nhôm 2 lớp có ô thoáng ( 2 chân 2 vít) dày 1.2 ly, 12.8 kg/m2.

ALLU
MS 5222

5 năm

1.300.000 đồng

05

Lá cửa đức nhôm 3 lớp có ô thoáng ( 2 chân 2 vít) dày 1.3 ly, 12.4 kg/m2.

ALLU
MS 5232

5 năm

1.350.000 đồng

06

Lá cửa đức nhôm 2 lớp có ô thoáng ( 2 chân đặc 2 vít) dày 1.5 ly, 15 kg/m2.

ALLU
KDT 070

5 năm

1.500.000 đồng

07

Lá cửa đức nhôm 2 lớp có ô thoáng ( 2 chân 2 vít) dày 1.3 ly, 12.6 kg/m2.

ALLU
MS 5224

5 năm

1.370.000 đồng

08

Lá cửa đức nhôm 3 lớp có ô thoáng ( 4 chân đặc 2 vít siêu dày) dày 1.5 ly, 16,8 kg/m2.

ALLU
MS 5231 SD

5 năm

1.800.000 đồng

09

Lá cửa đức nhôm 3 lớp có ô thoáng ( 3 chân đặc 2 vít siêu dày) dày 1.5 ly, 15,2 kg/m2.

ALLU
KDT 050 F5

5 năm

1.700.000 đồng

DOØNG SAÛN PHAÅM CAO CAÁP MITADOOR

10

Lá cửa đức nhôm 2 lớp (không ô thoáng)  dày 0.85 ly, 6.5 kg/m2

MITA      OT70

5 năm

900.000 đồng

11

Lá cửa đức nhôm 2 lớp có ô thoáng ( 2 chân 1 vít) dày 1.0 ly, 8.8 kg/m2.

MITA
 CT 5122

5 năm

1.100.000 đồng

12

Lá cửa đức nhôm 2 lớp có ô thoáng ( 2 chân 2 vít) dày 1.0 ly, 8.9 kg/m2.

MITA
CT 5121

5 năm

1.100.000 đồng

13

Lá cửa đức nhôm 3 lớp có ô thoáng ( 2 chân 2 vít) dày 1.2 ly, 12.8 kg/m2.

MITA
CT 5222

5 năm

1.400.000 đồng

14

Lá cửa đức nhôm 2 lớp có ô thoáng ( 2 chân đặc 2 vít) dày 1.2 ly, 12.4 kg/m2.

MITA
CT 5232

5 năm

1.400.000 đồng

15

Lá cửa đức nhôm 2 lớp có ô thoáng ( 2 chân 2 vít) dày 1.3 ly, 13.3 kg/m2.

MITA
CT 5226

5 năm

1.900.000 đồng

16

Lá cửa đức nhôm 3 lớp có ô thoáng ( 4 chân đặc 2 vít siêu dày) dày 1.5 ly, 17.7 kg/m2.

MITA
ST5229

5 năm

2.300.000 đồng

17

Lá cửa đức nhôm 3 lớp có ô thoáng ( 4 chân đặc 2 vít siêu dày) dày 1.5 ly, 18 kg/m2.

MITA
SD5231

5 năm

2.300.000 đồng

18

Lá cửa đức nhôm 3 lớp có ô thoáng ( 4 chân đặc 2 vít siêu dày) dày 1.5 ly, 15,8 kg/m2.

MITA
SD 5228

5 năm

2.300.000 đồng

DOØNG SAÛN PHAÅM CAO CAÁP DEDO

19

Lá cửa đức nhôm 2 lớp có ô thoáng ( 2 chân 2 vít) dày 1.0 ly, 9.0 kg/m2.

DEDO      D5122

5 năm

1.050.000 đồng

20

Lá cửa đức nhôm 2 lớp có ô thoáng ( 4 chân 2 vít) dày 1.1 ly, 10 kg/m2.

DEDO
 D521

5 năm

1.150.000 đồng

21

Lá cửa đức nhôm 2 lớp có ô thoáng ( 2 chân 2 vít) dày 1.2 ly, 13.8 kg/m2.

DEDO      D45

5 năm

1.400.000 đồng

22

Lá cửa đức nhôm 3 lớp có ô thoáng ( 2 chân 2 vít) dày 1.4 ly, 15.2 kg/m2.

DEDO
 D43ID

5 năm

1.450.000 đồng

23

Lá cửa đức nhôm 2 lớp có ô thoáng ( 2 chân đặc 2 vít) dày 1.2 ly, 11.7 kg/m2.

DEDO      D48

5 năm

1.250.000 đồng

24

Lá cửa đức nhôm 2 lớp có ô thoáng ( 2 chân 2 vít) dày 1.4 ly, 15.5 kg/m2.

DEDO
 D5501

5 năm

1.750.000 đồng

25

Lá cửa đức nhôm 3 lớp có ô thoáng ( 4 chân đặc 2 vít siêu dày) dày 1.4 ly, 14.8 kg/m2.

DEDO      D524

10 năm

1.650.000 đồng

DOØNG MOTOR NGOAØI TIEÂU CHUAÅN (TAIWAN)

26

Motor  300kg DASANUYAN (gồm bộ điều khiển)
Sức nâng dưới 10 m2

300D

1 năm

3.500.000 đồng

27

Motor  500kg DASANUYAN (gồm bộ điều khiển)
Sức nâng dưới 15 m2

500D

1 năm

3.700.000 đồng

28

Motor  350kg HOULE (gồm bộ điều khiển)
Sức nâng dưới 12 m2.

300H

1 năm

3.700.000 đồng

29

Motor  600kg HOULE (gồm bộ điều khiển)
Sức nâng dưới 20 m2.

600H

1 năm

4.000.000 đồng

DOØNG MOTOR NGOAØI CAO CAÁP (TAIWAN)

30

Motor  300kg YH(gồm bộ điều khiển)
Sức nâng dưới 12 m2

300Y

2 năm

5.500.000 đồng

31

Motor  400kg YH(gồm bộ điều khiển)
Sức nâng dưới 17 m2

400Y

2 năm

6.500.000 đồng

32

Motor  500kg YH(gồm bộ điều khiển)
Sức nâng dưới 22 m2

500Y

2 năm

7.500.000 đồng

33

Motor 500kg DASANYUAN DC 24V (gồm bộ điều khiển + UPS 72h + bộ đảo chiều)  Sức nâng dưới 17 m2

500DC

1 năm

7.500.000 đồng

DOØNG MOTOR NGOAØI CAO CAÁP (GERMANY TECHNOLOGY)

34

Motor 300kg ENGINES (gồm bộ điều khiển)
Sức nâng dưới 12 m2

300E

2 năm

6.100.000 đồng

35

Motor 400kg ENGINES (gồm bộ điều khiển)
Sức nâng dưới 15 m2

400E

2 năm

6.350.000 đồng

36

Motor 500kg ENGINES (gồm bộ điều khiển)
 Sức nâng dưới 20 m2

500E

2 năm

6.500.000 đồng

MOTOR OÁNG CAO CAÁP (GERMANY TECHNOLOGY)

37

Motor ống ENGINES 80N (gồm bộ điều khiển)
Sức nâng dưới 5 m2

E80N

1 năm

4.000.000 đồng

38

Motor ống ENGINES 120N (gồm bộ điều khiển)
Sức nâng dưới 10 m2

E120N

1 năm

5.000.000 đồng

39

Motor ống ENGINES 230N (CN ĐỨC)(gồm bộ điều khiển)
Sức nâng dưới 15 m2

E230N

1 năm

6.500.000 đồng

BÌNH LÖU ÑIEÄN (UPS)

40

Bình tích điện UPS 400kg
(tích điện 20h – 30h)

400U

1 năm

2.800.000 đồng

41

Bình tích điện UPS 600kg
(tích điện 24h - 36h)

600U

1 năm

3.200.000 đồng

42

Bình tích điện UPS 800kg
(tích điện 24h - 48h)

800U

1 năm

3.700.000 đồng

43

Bình tích điện UPS 1000kg
(tích điện 24h - 48h)

1000U

1 năm

4.500.000 đồng

THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ

44

Bộ tự ngắt (chống xô)

CX

1 năm

1.000.000 đồng

45

  Bộ đảo chiều

DC

1 năm

1.600.000 đồng

46

Chìa RIMOTER (làm theâm nếu có)

RM

1 năm

300.000 đồng

 

HAØNG CHÍNH HAÕNG – CHAÁT LÖÔÏNG TOÁT NHAÁT

 * Ghi chú:

Giá trên đã bao gồm công lắp đặt và vận chuyển trong nội thành tp.Hồ Chí Minh.

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT,chưa bao gồm hộp che kỹ thuật (hộp che).

- Sản phẩm được bảo hành từ 3 năm đến 5 năm kỹ thuật, màu sắc cửa và 1 năm đến 2 năm motor.

-Với những cửa nhỏ hơn 7m2 sẻ cộng thêm 40.000 đồng/m2 cho phần thân cửa.

-Đơn giá có thể thay đổi theo từng thời điểm vui lòng liên hệ điện thoại trước.

 

PHOØNG KINH DOANH:

PHAN VAÊN LAÄP 0903.088.660TagTag: cua cuon | cửa cuốn | cua cuon gia re | CUA CUON DUC |

Ngày đăng: 08/07/2012 18:28:37
Điện thoại: 0907850076
Tỉnh/TP: Toàn Quốc
Quận/Huyện:
Mã tin: 1508019
Người đăng: phan van lap
E-mail:cuacuonnhom@gmail.com
Lượt xem: 94
Để đăng tin lên mục SIÊU VIP soạn: VIP 1508019 gửi 8536(giá 5000đ/SMS) Huong dan dang tin VIP qua SMS Hướng dẫn
Để đăng tin lên mục tin VIP soạn: VIP 1508019 gửi 8336(giá 3000đ/SMS) Huong dan dang tin VIP qua SMS Hướng dẫn
Chia sẻ bài với bạn qua:   share google Google    share facebook Facebook    share twitter twitter

comments Thông tin phản hồi (2)

cái này bao nhiêu vậy ad
Được gửi bởi: saigondaica@gmail.com | vào lúc: 17-06-2015 22:02

vay cua hang cua a chj co ban dtdd tra gop kg.chu iphone 6 toi cug rat thjch nhug kg du 4tr de mua.vax a chj cho bjet cua hag co ban tra gop kg neu co thj toi mua.taj vj toi ngheo lam kg mua noi.taj vj toi lam xj nghjep 1thag luog chj co 4tr ma thuj.
Được gửi bởi: baothixa59@yahoo.com | vào lúc: 23-10-2014 20:18

1Off Telex VNI VIQR
Gửi tin nhắn tới: phan van lap
Off Telex VNI VIQROff Telex VNI VIQR